Generalforsamling 2020

Tirsdag, den 25. august 2020
Download mundtlige beretning fra 2019-2020 (PDF)
Download indkaldelse

DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af ordstyrer.
3. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
4. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
5. Forslag fra bestyrelsen
• Ingen
6. Indkomne forslag
• Ingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Bestyelsen forslår genvalg af:
◦ Annette Houmøller Nielsen
◦ Henrik Møllegård
◦ Peter Wadsholt
8. Valg af suppleanter.
• Bestyelsen forslår genvalg af:
◦ Jesper Olsen.
9. Eventuelt.