Generalforsamling

Onsdag d.22 maj 2019 kl. 19:00
Download mundtlig beretning

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af ordstyrer.
3. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
4. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
5. Forslag fra bestyrelsen
• Ingen
6. Indkomne forslag
• Ingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Bestyrelsen forslår genvalg af: Vibeke Andersen, Rasmus Poulsen og Niels Kjølbæk – som alle modtager genvalg
8. Valg af suppleanter.
• Bestyrelsen forslår nyvalg af: Jesper Olsen
9. Eventuelt.