Generalforsamling i

Asnæs og Omegns
Brugsforening

Læs den mundtlige beretning 2022 for dette års generalforsamling ved at klikke på nedenstående.

Tirsdag, den 23. maj 2023
kl. 19.00
i Festsalen
Asnæs Centeret 1 indgang syd

DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af ordstyrer.

3. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.

4. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens

meddelelse om anvendelse af årets overskud.

5. Forslag fra bestyrelsen

  • Vedtægts ændring

6. Indkomne forslag

  • Ingen

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  • Bestyrelsen foreslår genvalg af: Vibeke Andersen, Rasmus Poulsen og Niels Kjølbæk – som alle modtager genvalg

Valg af suppleant.

  • På valg er Jesper Olsen – som ikke modtager genvalg
  • Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Helene Regnell

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg af Coops kommunikations- og analysechef Lars Aarup, som vil tale ud fra emnet “forbrugernes ændrede indkøbsvaner”

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes adgangskort hentes i butikkerne.

Efter generalforsamlingen vil der være et let pølsebord.

Asnæs & Omegns Brugsforening

Asnæs centret 1, 4550 Asnæs

Dagli’Brugsen Fårevejle – Dagli’Brugsen Kundby
Dagli’Brugsen Vig Lyng – SuperBrugsen Asnæs