Vedtægter

Læs de seneste vedtægter for Asnæs Brugsforening.

Vedtægterne kan hentes her (PDF format)

Bestyrelsen

Formand Niels Kjølbæk
Mail :  lundoe@kjoelbaek.dk

Næstformand
Vibeke Andersen

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Poulsen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Møllegaard

Bestyrelsesmedlem
Anette  Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Kenneth Engelund Lassen

Sekretær
Peter Wadsholt